Swazihjälpen   Hålsjövägen 32, 511 68 HYSSNA           Org.nummer 865000-8371


PLUSGIRO: 478 62 38 –8       BANKGIRO: 326-4298      SWISH: 123 184 99 67

 

Flicka i Swaziland    

  • Swazihjälpen har sedan 1991 på ett enkelt och kostnadseffektivt sätt förmedlat hjälp till Södra Afrika. Genom de direkta kontakter som Ingela och Yngve Kalin etablerade under sina 10 år i Swaziland finns en kanal direkt till människor som lever för oss under ofattbara umbäranden. Kostnaderna för administration är minimala genom att allt arbete utförs ideellt. Gåvorna som kommer in är inte ett resultat av speciella insamlingskampanjer utan genom att informationen om denna möjlighet sker från person till person.

  • Verksamheten i Swaziland är uppbygd med två lokala ombud, Gill & Ton Vriend i Mbabane, som på frivillig basis fungerar som kontaktpersoner för Swazihjälpen. Det har ett stort kontaktnät med flera små organisationer, som utför ett betydelsefullt arbete för att hjälpa de mest utsatta. Swaziland är det land i världen där HIV/AIDS pandemin slagit till hårdast. Man beräknar att minst 40 procent av befolkningen bär på viruset. Många barn är svårt drabbade. Vissa siffror talar om 90 000 föräldralösa barn av en befolkning på 1 miljon. Men också många kvinnors situation är prekär. De som tidigare kämpat med fattigdom och handikapp drabbas dubbelt p.g.a AIDS-epidemin.

  • De medel som samlas in fördelades mellan organisationer och kyrkor som arbetar med föräldralösa barn (aids-orphans), utsatta barn och vuxna, skolavgifter, rehabilitering av funktionshindrade, stöd för misshandlade kvinnor, hemsjukvård och matprogram.

  • Medlem i föreningen Swazihjälpen blir man genom att sätta in 100 kr på föreningens bank- eller plusgrio. Var noga med att uppge namn och mailadress.

   

 En missionärs dagbok   Missionssituationer 

2018-08-30

Elit Webhotell