Aktuellt från Swazihjälpen


Maj 2011

  • Arbetet att förmedla hjälp till organisationer i Swaziland fortsätter oförtrutet. En överföring av ca 150.000 kr gjordes i april och arbetet med att fördela pengarna på plats pågår för fullt.

  • Swazihjälpen har sedan 1991 på ett enkelt och kostnadseffektivt sätt förmedlat hjälp till Södra Afrika. Genom de direkta kontakter som Ingela och Yngve Kalin etablerade under sina 10 år i Swaziland finns en kanal direkt till människor som lever under ofattbara umbäranden. Kostnaderna för administration är minimala genom att allt arbete utförs ideellt.

  • Två personer bosatta i Swaziland, Gill & Ton Vriend i Mbabane, arbetar på frivillig basis som lokala ombud. Det har ett stort kontaktnät med flera små organisationer, som utför ett betydelsefullt arbete för att hjälpa de mest utsatta. Swaziland är det land i världen där HIV/AIDS pandemin slagit till hårdast. Man beräknar att minst 40 procent av befolkningen bär på viruset. Många barn är svårt drabbade. Vissa siffror talar om 90 000 föräldralösa barn av en befolkning på under 1 miljon. Men också många kvinnors situation är prekär. De som tidigare kämpat med fattigdom och handikapp drabbas dubbelt.

  • Genom ett unikt samarbete med många engagerade var Swazihjälpen år 2009 (se bifogad artikel från Times of Swaziland den 10 dec 2009) delaktig i att en rad skolor i norra Swaziland fått nya skolmöbler, närmare bestämt 262 dubbelbänkar, 676 stolar, skåp och tavlor av olika slag m.m. Swazihjälpen betalade halva fraktkostanden från England, där en frivilligorganisation samlat in möblerna. Det totala värdet uppgår till mer än 400.000 kr.

    Gåvor kan sättas in på
    PlusGiro: 478 62 38-8

  •    TimesofSwaziland.JPG